Erfaringer

Hør, hvad vores brugere synes

Forvaltningschefer, fagfolk, forældre og brugere. Her kan du høre, hvordan ShowMyDay har øget trivsel og selvstændighed over hele landet.

Hør vores brugeres erfaringer om ShowMyDay

FORVALTNING

Play Video

“ShowMyDay spiller sammen med den samlede kommunale strategi i forhold til både inklusion og digitalisering.”

Lars Svenson
Afdelingschef, Aabenraa Kommune

Play Video

“ShowMyDay har styrket samarbejdet mellem skole og forældre og giver eleverne struktur til selvstændighed.”

Torben Steen
Chefkonsulent, Skanderborg Kommune

FAGPERSONER

Play Video

“ShowMyDay giver børnene de vaner, de ikke selv kan skabe. Vi har kunnet skabe kontinuitet i børnenes hverdag, som giver børnene vaner.”

Maria Øster
Faglig leder

Karin Gehrke Hansen Lærer Fjordskolen Udtalelser ShowMyDay
Play Video

“ShowMyDay er et fantastisk hjælpemiddel til at lave struktur. Det er et usynligt hjælpemiddel, så det virker ikke påfaldende.”

Karin Gehrke Hansen
Speciallærer

Play Video

“Appen er et nemt redskab at gå til, og så har vi haft nogle gode vejledere til at guide os til, hvad vi skal. Vi kan altid lige ringe og spørge om hjælp.”

Mette Christensen
Pædagog

FORÆLDRE

Play Video

“ShowMyDay reddede faktisk vores sommerferie. Vi var virkelig udbrændte men vi fik bygget fundamentet op med appen, så da ferien var slut, var vi overraskede over, hvor godt det var gået.”

Roja Hvidbjerg
Mor til to børn med ADHD

Play Video

“Det bedste ved ShowMyDay er, at vores dreng er blevet mere selvhjulpen. Han udviser større tryghed, når han skal prøve nye ting. I skolen er det tydeligt, at appen gør, at han slapper af.”

Susanne Christensen
Mor til inklusionsbarn

Play Video

“Da Laura fik konstateret diabetes, skulle der skabes en ny struktur i hverdagen. Hendes mor Minna fik tryghed i, at ShowMyDay kunne hjælpe Laura med at huske målinger og medicin.”

Minna Halberg
Mor til Laura med ADHD

Brugere

Play Video

“Før jeg fik ShowMyDay var det virkelig en katastrofe for mig. Jeg holdt ikke aftaler. Folk blev rigtig gale på mig. Nu kører det fuldstændig godt.”

Christina Lüthje
Ansat på TV Glad

Play Video

“Jeg skriver i appen, hvordan min dag er gået, hvad der har været godt og dårligt. Pædagogerne læser det, og så snakker vi om, hvordan jeg har det.”

Mie Skou Olsen
Beboer, Helsingør

Trine Mosegaard Thomsen Teknologistøtte skaber tryghed og større selvstændighed 2-5 screenshot
Play Video

“Appen vedligeholder en struktur i min arbejdsdag. Jeg får mest ud af min arbejdsdag, og min arbejdsgiver får mest ud af mine kompetencer.”

Trine M. Thomsen
IT-Konsulent