Sådan ansøger du om ShowMyDay som hjælpemiddel

ShowMyDay kan ansøges som hjælpemiddel under servicelovens paragraf 112. Her får du hjælp til, hvordan du gør. 

Vigtigt: Du skal ansøge om bevilling til ShowMyDay som hjælpemiddel, inden du køber en licens til appen.

Normalt giver kommunen nemlig ikke støtte, hvis du køber et hjælpemiddel, før du er berettiget til det.

Hvordan ansøger du om ShowMyDay som hjælpemiddel?

Når du ansøger om ShowMyDay til dig selv eller dit barn under 18 år, skal du søge på borger.dk her. 

Er barnet over 18 år, er der tale om en såkaldt tredjeparts-ansøgning under paragraf 112 i serviceloven. Det gør du her.

En sådan ansøgning kan også laves af institution, bosted, hjemmepleje, sygehus eller speciallæge. 

Hvad skal du skrive i din ansøgning?

Typisk skal du:

 • Beskrive, hvordan hjælpemidlet hjælper dig (eller dit barn/den unge)
 • Dokumentere overfor din kommune, at dit barn/den unge har behov for hjælp til struktur for at klare hverdagen – eksempelvis på grund af autisme, ADHD, medfødt eller erhvervet hjerneskade eller en anden kognitiv forstyrrelse

ShowMyDay afhjælper oftest nedenstående punkter. 

Passer de problemstillinger også på dit barn, kan du frit lade dig inspirere af det til din ansøgning om ShowMyDay som hjælpemiddel.

Vanskeligheder med overblikket

Det vil sige, at barnet har problemer med selv at skabe overblik i hverdagen, og at barnet derfor ofte bliver stresset eller angst, når de daglige aktiviteter ikke er sat i en konkret ramme og struktur.

Konsekvensen er ofte, at barnet/den unge:

 • Ikke når sine opgaver i skolen og derfor falder i niveau fagligt
 • Glemmer vigtige gøremål og aftaler, som har betydning for hans/hendes ve og vel
 • Bliver dårligere fungerende i sociale sammenhænge
 • Har brug for hjælp til ting, som han/hun “burde” kunne klare selv 

Sådan hjælper ShowMyDay til bedre overblik

Støttepersoner (forældre, lærere og pædagoger) kan med ShowMyDay lægge en visuel plan for barnet/den unge. Planen beskriver simpelt og visuelt, hvad barnet skal og hvornår. Den ligger på barnets tablet eller telefon.

ShowMyDay hjælper personen med at kunne nå sine skoleopgaver, huske gøremål og aftaler, fungere i sociale sammenhænge og blive mere selvhjulpen i dagligdagen.

Manglende evner til at selvmotivere, sætte mål og handle på dem

Dit barn/den unge har svært ved at overskue en serie af handlinger, som de skal følge for at nå frem til et mål. Særligt når det ikke er inden for en (meget) kort tidshorisont.

Det kan konkret komme til udtryk ved, at barnet/den unge:

 • Ikke kan lave sine lektier og opgaver, fordi det er uoverskueligt, hvilken rækkefølge enkelte handlinger skal laves i, så opgaven bliver fuldført
 • Har svært ved at motivere sig selv, når han/hun ikke kan se formålet med aktiviteterne
 • Bliver utryg, usikker eller uadreagerende, fordi han/hun ikke ved, hvad der forventes fra lærere, pædagoger eller forældre

Sådan hjælper ShowMyDay med motivation og handling

ShowMyDay hjælper barnet/den unge med at forstå delhandlingerne, som er nødvendige for, at han/hun når målet med lektier og opgaver, motiverer ham/hende ved at vise formålet med aktiviteterne og få større ro og mindre stress.

Svært ved at kommunikere

Når et barn/en ung har kognitive udfordringer, går det ofte ud over vedkommendes evner til at kommunikere. Med lærere, pædagoger, forældre og andre børn/unge. 

Det kan skyldes, at de har svært ved at forstå non-verbal kommunikation som for eksempel kropssprog eller nuancer som forskellig stemmeføring.

Det kan for eksempel betyde, at barnet/den unge:

 • Har svært ved at følge med i undervisningen, fordi han/hun ikke forstår det, læreren forsøger at formidle 
 • Har vanskeligt ved at forstå en mundtlig vejledning i, hvad han/hun skal, fordi barnet/den unge har brug for en visuel præsentation af opgaven

Sådan hjælper ShowMyDay med kommunikationsproblemer

ShowMyDay hjælper barnet/den unge ved at vise planen for dagen – understøttet visuelt af tekst og billeder og eventuelt oplæsning af opgaver/aktiviteter, hvis han/hun har svært ved at læse eller ikke har lært det endnu. 

Det gør, at barnet/den unge bedre kan overskue opgaven, fordi han/hun undgår at blive overvældet af for megen social kontakt. 

Hvor meget kan du få i tilskud til ShowMyDay? 

Kommunen giver dig støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Det vil sige, at kommunen bestemmer, hvilken leverandør du skal købe hjælpemidlet hos. 

Derfor kan du være ude for, at kommunen som udgangspunkt vil give tilskud til et andet hjælpemiddel end ShowMyDay.

Skulle du alligevel ønske at få ShowMyDay som hjælpemiddel frem for eventuelt billigere apps fra andre udbydere, kan du alligevel godt få den. I så fald skal du selv betale en eventuel ekstraudgift i forhold til det billigere alternativ. 

Har du spørgsmål? 

Du kan altid fange os på hello@showmyday.dk, hvis du har spørgsmål til ShowMyDay eller hvordan du ansøger din kommune om appen som hjælpemiddel. 

Har du brug for at læse lidt mere om appen? 

Så klik her læs mere om, hvordan ShowMyDay mindsker stress i familier med børn, der har autisme, ADHD eller andre kognitive forstyrrelser.